Simatic OP 177B

Đặt hàng

Tài liệu

Ảnh 

Nhà sản xuất

Mô tả 

Tình trạng 

Đơn giá

  

Số lượng tối thiểu

Loại 

 

  

Siemens

SIMATIC PANEL OP177B PN / DP STN 256 màu cảm ứng và phím DISPLAY MPI-/PROFIBUS-DP giao thức RS485-/RS422-/USB- giao diện Ethernet - giao diện máy in Giao diện khe cắm MM-CARD cấu hình với WinCC linh hoạt 2005

Có sẵn 

(Liên hệ) 

 SIMATIC OP 177B