Sitop smar 60 W

Đặt hàng

Tài liệu

Ảnh 

Nhà sản xuất

Mô tả 

Tình trạng 

Đơn giá

  

Số lượng tối thiểu

Loại 

 

 

 

Siemens

SITOP SMART 60 W STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A

Có sẵn 

(Liên hệ) 

SITOP SMART 60 W