Sitop psu100M 20A

Đặt hàng

Tài liệu

Ảnh 

Nhà sản xuất

Mô tả 

Tình trạng 

Đơn giá

  

Số lượng tối thiểu

Loại 

 

 

 

Siemens

SITOP PSU100M 20A STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120-230 V AC 110-220 V DC OUTPUT: 24 V/20 A
DC

Có sẵn 

(Liên hệ) 

SITOP PSU100M 20A