1

 
Cảm biến từ, dùng phát hiện các vật thể kim loại

Loại cảm biến lắp phẳng, hình trụ tròn bằng nhựa hoặc kim loại

Cấp độ bảo vệ: IP54

Tiếp điểm ngõ ra: 1N/O hoặc 1N/C (NPN hoặc PNP) 

Khoảng cách làm việc: từ 1.5mm đến 60mm


Rectangular plastic

Square type (8x22x8) proximity sensors, 2 or 3-wire, form J, plastic body

 

 

 


 

 

 

 

Type of                                Type of        Contact        Operating connection                         output         function       zone

 

Reference               Unit Price

3-wire, pre-cabled                PNP             N/O               2.5mm

XS7J1A1PAL2           

N/C               2.5mm

XS7J1A1PBL2           

NPN             N/O               2.5mm

XS7J1A1NAL2           

N/C               2.5mm

XS7J1A1NBL2           

3-wire, M8 connector           PNP             N/O               2.5mm

XS7J1A1PAL01M8    

N/C               2.5mm

XS7J1A1PBL01M8    

NPN             N/O               2.5mm

XS7J1A1NAL01M8    

N/C               2.5mm

XS7J1A1NBL01M8    

2-wire, pre-cabled                                    N/O               2.5mm

XS7J1A1DAL2           

N/C               2.5mm

XS7J1A1DBL2          

2-wire, M8 connector                                N/O               2.5mm

XS7J1A1DAL01M8    

N/C               2.5mm

XS7J1A1DBL01M8    

Square type (15x32x8) proximity sensors, 2 or 3-wire, form F, plastic body

 

 

 


 

 

Type of                                Type of        Contact        Operating connection                         output         function       zone

 

Reference               Unit Price

3-wire, pre-cabled                PNP             N/O               5.0mm

XS7F1A1PAL2          

N/C               5.0mm

XS7F1A1PBL2           

NPN             N/O               5.0mm

XS7F1A1NAL2           

N/C               5.0mm

XS7F1A1NBL2           

3-wire, M8 connector           PNP             N/O               5.0mm

XS7F1A1PAL01M8    

N/C               5.0mm

XS7F1A1PBL01M8   

NPN             N/O               5.0mm

XS7F1A1NAL01M8    

N/C               5.0mm

XS7F1A1NBL01M8    

2-wire, pre-cabled                                    N/O               5.0mm

XS7F1A1DAL2           

N/C               5.0mm

XS7F1A1DBL2           

2-wire, M8 connector                                N/O               5.0mm

XS7F1A1DAL01M8    

N/C               5.0mm

XS7F1A1DBL01M8    

Square type (26x26x13) proximity sensors, 2 or 3-wire, form E, plastic body

 

 

 

 


 

 

 

Type of                                Type of        Contact        Operating connection                         output         function       zone

 

Reference               Unit Price

3-wire, pre-cabled                PNP             N/O               10.0mm

XS7E1A1PAL2           

N/C               10.0mm

XS7E1A1PBL2           

NPN             N/O               10.0mm

XS7E1A1NAL2          

N/C               10.0mm

XS7E1A1NBL2          

3-wire, M8 connector           PNP             N/O               10.0mm

XS7E1A1PAM8          

N/C               10.0mm

XS7E1A1PBM8         

NPN             N/O               10.0mm

XS7E1A1NAM8          

N/C               10.0mm

XS7E1A1NBM8         

2-wire, pre-cabled                                    N/O               10.0mm

XS7E1A1DAL2          

N/C               10.0mm

XS7E1A1DBL2          

2-wire, M8 connector                                N/O               10.0mm

XS7E1A1DAM8          

N/C               10.0mm

XS7E1A1DBM8          


Rectangular plastic

Square type (26x26x13) proximity sensors, 2 or 3-wire, form E, plastic body

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type of                                Type of        Contact        Operating connection                         output         function       zone

 

Reference               Unit Price

3-wire, pre-cabled                PNP             N/O               15.0mm

XS8E1A1PAL2         

N/C               15.0mm

XS8E1A1PBL2         

NPN             N/O               15.0mm

XS8E1A1NAL2         

N/C               15.0mm

XS8E1A1NBL2         

3-wire, M8 connector           PNP             N/O               15.0mm

XS8E1A1PAM8        

N/C               15.0mm

XS8E1A1PBM8        

NPN             N/O               15.0mm

XS8E1A1NAM8        

N/C               15.0mm

XS8E1A1NBM8        

2-wire, pre-cabled                                    N/O               15.0mm

XS8E1A1MAL2        

N/C               15.0mm

XS8E1A1MBL2        

2-wire, UNF connector                             N/O               15.0mm

XS8E1A1MAL01U20   

N/C               15.0mm

XS8E1A1MBL01U20  

Square type (40x40x15) proximity sensors, 2 or 3-wire, form C, plastic body

 

 

 

 

 

 

 

 

Type of                                Type of        Contact        Operating connection                         output         function       zone

 

Reference               Unit Price

3-wire, pre-cabled                PNP             N/O               25.0mm

XS8C1A1PAL2         

N/C               25.0mm

XS8C1A1PBL2         

NPN             N/O               25.0mm

XS8C1A1NAL2        

N/C               25.0mm

XS8C1A1NBL2        

3-wire, M8 connector           PNP             N/O               25.0mm

XS8C1A1PAM8       

N/C               25.0mm

XS8C1A1PBM8        

NPN             N/O               25.0mm

XS8C1A1NAM8        

N/C               25.0mm

XS8C1A1NBM8        

2-wire, pre-cabled                                    N/O               25.0mm

XS8C1A1MAL2        

N/C               25.0mm

XS8C1A1MBL2        

2-wire, UNF connector                             N/O               25.0mm

XS8C1A1MAL01U20   

N/C               25.0mm

XS8C1A1MBL01U20  

Square type (80x80x26) proximity sensors, 2 or 3-wire, form D, plastic body

 

 

 

 

 

 

 

Type of                                Type of        Contact        Operating connection                         output         function       zone

 

Reference               Unit Price

3-wire, pre-cabled                PNP             N/O               60.0mm

XS8D1A1PAL2         

N/C               60.0mm

XS8D1A1PBL2         

NPN             N/O               60.0mm

XS8D1A1NAL2        

N/C               60.0mm

XS8D1A1NBL2        

3-wire, M12 connector         PNP             N/O               60.0mm

XS8D1A1PAM12      

N/C               60.0mm

XS8D1A1PBM12      

NPN             N/O               60.0mm

XS8D1A1NAM12      

N/C               60.0mm

XS8D1A1NBM12      

2-wire, pre-cabled                                    N/O               60.0mm

XS8D1A1MAL2        

N/C               60.0mm

XS8D1A1MBL2        

2-wire, UNF connector                             N/O               60.0mm

XS8D1A1MAU20     

N/C               60.0mm

XS8D1A1MBU20     


Liên hệ >>