Cảm biến quang

arrow-descargar-un-archivo-icono-7191-128.png    Tất cả loại mặt hàng & mã hàng được liệt kê bên dưới


                     Tài liệu
 












Cảm biến quang, dùng phát hiện các vật thể không có tiếp xúc

Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, thân vuông bằng nhựa hoặc kim loại

Cấp độ bảo vệ: IP54

Tiếp điểm ngõ ra: 1N/O hoặc 1N/C (NPN hoặc PNP) 

Khoảng cách làm việc: từ 0.1m đến 60m


Photo-electric sensors - Compact 50 x 50 mm

Cable

 

 

 

 

 

Type of         Mode of       Contact Function  Sensing

connection  operating                      (1)             Distance

PNP

NPN

Reference        Unit Price

Reference         Unit Price

3wire,pre-cable, compact design

50 x50mm

Thru Bean Transmitter            T

XUK2AKSNL2T 

XUK2AKSNL2T  

Diffuse                     N/O      R           1 m

XUK5APANL 

XUK5ANANL2    

N/C      R           1 m

XUK5APBNL 

XUK5ANBNL2    

Reflex polarised        N/O      R           5 m

XUK9APANL 

XUK9ANANL2    

N/C      R           5 m

XUK9APBNL 

XUK9ANBNL2    

Reflex                      N/O      R           7 m

XUK1APANL 

XUK1ANANL2    

N/C      R           7 m

XUK1APBNL 

XUK1ANBNL2    

Thru-beam               N/O      R           30 m

XUK2APANL2R 

XUK2ANANL2R 

N/C      R           30 m

XUK2APBNL2R

XUK2ANBNL2R 

M12 Connector

 

 

 

 

 

Type of         Mode of       Contact Function  Sensing

connectio operating                      (1)             Distance

PNP

NPN

Reference        Unit Price

Reference         Unit Price

3wire,M12 connector, compact design

50 x 50mm

Thru Bean Transmitter            T

XUK2AKSNM12T  

XUK2AKSNM12T  

Diffuse                     N/O      R           1 m

XUK5APANM12

XUK5ANANM12 

N/C      R           1 m

XUK5APBNM1

XUK5ANBNM12 

Reflex polarised        N/O      R           5 m

XUK9APANM12 

XUK9ANANM12 

N/C      R           5 m

XUK9APBNM1

XUK9ANBNM12 

Reflex                      N/O      R           7 m

XUK1APANM12 

XUK1ANANM12 

N/C      R           7 m

XUK1APBNM1

XUK1ANBNM12 

Thru-beam               N/O      R           30 m

XUK2APANM12

XUK2ANANM12R 

N/C      R           30 m

XUK2APBNM12R 

XUK2ANBNM12R 


Photo-electric sensors - Compact 92 x 71 mm

Cable

 

 

Type of         Mode of       Contact Function  Sensing

connectio operating                      (1)             Distance

PNP

NPN

Reference        Unit Price

Reference         Unit Price

3wire,pre-cable, compact design

50 x50mm

Thru Bean Transmitter            T

XUX0AKSAT16 

XUX0AKSAT16T   

Diffuse                     N/O      R           2.1 m

XUX5APANT16  

XUX5ANANT16  

N/C      R           2.1 m

XUX5APBNT16  

XUX5ANBNT16  

Reflex                      N/O      R           14 m

XUX1APANT16  

XUX1ANANT16  

N/C      R           14 m

XUX1APBNT16  

XUX1ANBNT16  

Thru-beam               N/O      R           40 m

XUX2APANT16R  

XUX2ANANT16R  

N/C      R           40 m

XUX2APBNT16R  

XUX2ANBNT16R  

M12 Connector

 

 

Type of         Mode of       Contact Function  Sensing

connectio operating                      (1)             Distance

PNP

NPN

Reference        Unit Price

Reference         Unit Price

3wire,M12 connector, compact design

50 x 50mm

Thru Bean Transmitter            T

XUX0AKSAM12T  

XUX0AKSAM12T  

Diffuse                     N/O      R           2.1 m

XUX5APANM12 

XUX5ANANM12 

N/C      R           2.1 m

XUX5APBNM12 

XUX5ANBNM12 

Reflex                      N/O      R           14 m

XUX1APANM12 

XUX1ANANM12 

N/C      R           14 m

XUX1APBNM12 

XUX1ANBNM12 

Thru-beam               N/O      R           40 m

XUX2APANM12R  

XUX2ANANM12R  

N/C      R           40 m

XUX2APBNM12R  

XUX2ANBNM12R  


Photo-electric sensors - M18 Plastic

Cable

 

 

 

 

 

 

 

Type of         Mode of       Contact Function  Sensing

connectio operating                      (1)             Distance

PNP

NPN

Reference        Unit Price

Reference         Unit Price

3wire, pre-cable, solid state output: transistor

Thru Bean Transmitter            T

XUB2BKSNL2T  

XUB2BKSNL2T  

Diffuse                     N/O      R           0.6 m

XUB5BPANL2   

XUB5BNANL2    

N/C      R           0.6 m

XUB5BPBNL2    

XUB5BNBNL2   

Reflex polarised        N/O      R           2 m

XUB9BPANL2    

XUB9BNANL2    

N/C      R           2 m

XUB9BPBNL2   

XUB9BNBNL2   

Reflex                      N/O      R           4 m

XUB1BPANL2   

XUB1BNANL2   

N/C      R           4 m

XUB1BPBNL2    

XUB1BNBNL2   

Thru-beam               N/O      R           15 m

XUB2BPANL2R 

XUB2BNANL2R  

N/C      R           15 m

XUB2BPBNL2R 

XUB2BNBNL2R  

M12 Connector

 

 

 

 

 

 

Type of         Mode of       Contact Function  Sensing

connectio operating                      (1)             Distance

PNP

NPN

Reference        Unit Price

Reference         Unit Price

3wire,M12 connector solid state output: transistor

Thru Bean Transmitter            T

XUB2BKSNM12T  

XUB2BKSNM12T 

Diffuse                     N/O      R           1 m

XUB5BPANM12 

XUB5BNANM12  

N/C      R           1 m

XUB5BPBNM12 

XUB5BNBNM12  

Reflex polarised        N/O      R           5 m

XUB9BPANM12

XUB9BNANM12  

N/C      R           5 m

XUB9BPBNM12 

XUB9BNBNM12  

Reflex                      N/O      R           7 m

XUB1BPANM12 

XUB1BNANM12  

N/C      R           7 m

XUB1BPBNM12 

XUB1BNBNM12  

Thru-beam               N/O      R           30 m

XUB2BPANM12

XUB2BNANM12R 

N/C      R           30 m

XUB2BPBNM12R  

XUB2BNBNM12R 


Liên hệ >>  


Liên hệ    Hoặc quý khách có thể đề xuất loại sản phẩm


Chia sẽ với:    social_media_icons.jpg     Thanh toán: |     PayPal Visa / MasterCard, Amex, Discover
                                                                                                 Xử lý bằng PayPal

Trở về trang chủ:    Trang chủ