H3B

H3BA-N AC220VH3BA-N8H AC220VH3BF-N8 AC220V
 H3BA N AC220V1 H3B H3BA N AC220V1 H3B H3BA N AC220V1 H3B
Bộ định thời gian đa năng, 11 chân tròn, analogBộ định thời gian đa năng, 8 chân tròn, analogBộ định thời gian hai kim (Twin timer), 8 chân tròn, analog
 Xem chi tiết >> Xem chi tiết >> Xem chi tiết >>
H3BG-N8H AC220VH3BH-N8 AC220V MH3BH-N8 AC220V S
 H3BA N AC220V1 H3B H3BA N AC220V1 H3B H3BA N AC220V1 H3B
Bộ định thời gian khởi động Sao-Tam giác, 8 chân tròn, analogBộ định thời gian OFF (Off-Delay), 8 chân tròn, 0.05 ~ 12 phútBộ định thời gian OFF (Off-Delay), 8 chân tròn, 0.05 ~ 12 giây
 Xem chi tiết >> Xem chi tiết >> Xem chi tiết >>