NB7W-TW00B

NB7W TW00B 270x300 NB7W TW00B

  • Màn hình màu cảm ứng TFT LCD kích thước 7”.
  • 65K màu, tuổi thọ đèn nền hình tối thiểu 50.000h
  • Độ phân giải  800×480 dots cho loại 7”
  • Nguồn cấp 24VDC ±15%.
  • Giao tiếp cổng RS233, RS422A/485, Ethernet, USB (lập trình)
  • Tuổi thọ màn hình cảm ứng tối thiều 1.000.000 tác động
  • Nhiệt độ hoạt động 0~500C, đạt độ kín bề mặt IP65F
  • PLC giao tiếp: omron, Mitsubishi, Siemens, Mobus RTU, LG, AB, …

Catalog tiếng anh NB HMI

Liên hệ >>  

Comments