E2E-X2ME1

E2E X2ME1 E2E X2ME1

  • Nguồn: 12-24VDC, 3 dây.
  • Cỡ: M8
  • Khoảng cách phát hiện: 2mm
  • Đầu ra điều khiển: NPN, NO
  • Bảo vệ mạch Thiết bị thu sóng, bảo vệ tải ngắn mạch (cho đầu ra điều khiển và chẩn đoán)
  • Chỉ thị hoạt động (LED đỏ)
  • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
  • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Tài liệu tiếng việt E2E

Catalog tiếng anh E2E

Comments