Bộ Đo tốc độ quay H7ER-N

H7ER-N

H7ER counter small  Bộ Đo tốc độ quay H7ER N

Download Tài liệu tiếng anh H7ER

Bộ đo tốc đọ quay.

Nguồn: Có sẵn pin với tuổi thọ 7 năm

Ðầu vào :

• Ðếm xung, thời gian: không điện áp hoặc 24-240 VAC, 6-240 VDC

Số vòng quay được hiển thị tới 5 chữ số.

Hiển thị vòng quay đơn vị S-1 hoặc min-1 phụ thuộc độ phân giải của Encoder được sử dụng: 1000S-1 / 1000 min-1 hoặc 10000-1 S-1 / 1000,0 min-1

Chuyển hiển thị vòng quay (các model –NV1); tới 10000 min-1

Thông tin đặt hàng:

Màn hiển thịMàn hiển thịSố vòng quay tối đa được hiển thị  (với vòng quay của encoder)
1000 s-1 (1 xung/vòng), 1000 min -1 (60 xung/vòng)1000.0 s-1 (10 xung/vòng), 1000.0 min-1 (600 xung/vòng) <- -> 10000 min–1 (60 xung/vòng) (chuyển được)
Thân màu ghi sángThân màu đenThân màu ghi sángThân màu đen
Đầu vào PNP/NPN điện áp DCLCD 7 thanh có chiếu sáng nềnH7ER-NV-HH7ER-NV-BHH7ER-NV1-HH7ER-NV1-BH
LCD 7 thanhH7ER-NVH7ER-NV-BH7ER-NV1H7ER-NV1-B
Đầu vào không điện ápLCD 7 thanhH7ER-NH7ER-N-B