H3CR-H tắt trễ

Đồng hồ thời gian tắt trễ   H3CR-H.

h3cr h H3CR H tắt trễ

Download Tài liệu tiếng anh H3CR-H

  • Thời gian trễ tắt nguồn dài (Power OFF-delay);
  • Loại giây (S-series) : tới 12 giây
  • Loại phút (M-series) : tới 12 phút
  • Có các model với đầu vào đặt lại (reset).
  • Có model 11 chân cắm và 8 chân cắm; cỡ 48 x 48 mm

Thông tin đặt hàng.

Đầu vàoĐầu raĐiên áp nguồn11 chân cắm8 chân cắm
DPDT200 đến 240 VACH3CR-H8L
DPDT24 VAC/DCH3CR-H8L
Đầu vào đặt lại (reset)DPDT200 đến 240 VACH3CR-HRL
Đầu vào đặt lại (reset)DPDT24 VAC/DCH3CR-HRL
Đầu vào đặt lại (reset)SPDT200 đến 240 VACH3CR-H8RL
Đầu vào đặt lại (reset)SPDT24 VAC/DCH3CR-H8RL

 

Các phụ kiện (đặt hàng riêng)

Đế cắmModel
8 chânP2CF-08 / PF083A-E
11 chânP2CF-11 / PF113A-E