Trang chủ

GMD Technology Co.,ltd

DANH MỤC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA
Màn hình cảm ứng HMIBiến tần Siemens 420

Rơle bán dẫn G3NA

Biến tần  Schneider TV303 Servo Minas A5II-Series
Màn hình cảm ứng HMI
Biến tần Siemens 420
Rơle bán dẫn G3NA
Biến tần  Schneider TV303
Servo Minas A5II-Series
Xem chi tiết >>    Xem chi tiết    Xem chi tiết >>    Xem chi tiết    Xem chi tiết
Liên hệ >>    Liên hệ >>    Liên hệ >>    Liên hệ >>    Liên hệ >>    
  • Siemens CPU 317
 Bộ lập trình CPU -312Bộ lập trình CPU-S7 200Bộ lập trình CPU-S7 400Bộ định thời gian  5HCZ
Siemens CPU 317
 Bộ lập trình CPU -312
Bộ lập trình CPU-S7 200
Bộ lập trình CPU-S7 400
www.gmd.com.vn
Xem chi tiết >>   Xem chi tiết >>   Xem chi tiết >>     Xem chi tiết >>      Xem chi tiết >>   
Liên hệ >>    Liên hệ >>    Liên hệ >>    Liên hệ >>    Liên hệ >>    
Cảm biến áp suất SchneiderMàn hình  ( Panel-TP )Màn hình ( OP 177B ) Đổi nguồn tự động ATS Bộ lập trình Siemens LOGO
Cảm biến áp suất Schneider
Màn hình Siemens ( Panel-TP )
Màn hình ( OP 177B )
Đổi nguồn tự động ATS
 Bộ lập trình Siemens LOGO
Xem chi tiết >>    Xem chi tiết >>    Xem chi tiết >>    Xem chi tiết >>   Xem chi tiết >>    
Liên hệ >>    Liên hệ >>    Liên hệ >>    Liên hệ >>    Liên hệ >>    
Nguồn Siemens SITOP  Cảm biến quang Schneider Panasonic Servo MINAS A4 Cảm biến áp suất AST4000RCV-VAC  Potain/ 5 tấn
Bộ nguồn Siemens SITOP
Cảm biến quang Schneider
Panasonic Servo MINAS A4
www.gmd.com.vn
Mạch RCV-VAC  Potain/ 5 tấn
Xem chi tiết >>   Xem chi tiết >>    Xem chi tiết >>    Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>  
Liên hệ >>    Liên hệ >>    Liên hệ >>    Liên hệ >>    Liên hệ >>    
DANH MỤC HÀNG TỒN KHO & SECONDHEND
Mitsubishi FR-A500-10HP Yaskawa CIMR-G5-20HP Fuji  FRN7.5G11S-4-10HPHitachi SJ300-15HP Yaskawa CIMR-H1000- 90kw
Mitsubishi FR-A500-10HP
Yaskawa CIMR-G5-20HP  
Fuji  FRNG11S-4-10HP 
Hitachi SJ300-15HP
 
 INVERTER CIMR-HB4A0112ABA 45KW

Giá: Liên hệ >>     Giá: Liên hệ >>    Giá:Liên hệ >>    Giá: Liên hệ >>     Giá:Liên hệ >>     
Hàng có sẵnHàng có sẵnHàng có sẵn  Hàng có sẵn  Hàng có sẵn 
Fuji P11-22kw to 110kw  Fuji G11-11kw to 37kwMitsu FR-Z220-11kw to 55kwFR-A200-11kw to 55kw Mitsubishi FR-F700-37kw
Fuji 5000P11-22kw to 110kw
 Fuji 5000G11-11kw to 37kw
Mitsubishi FR-Z220-11kw to 55kw

FR-A200-11kw to 55kw
 
Mitsubishi FR-F700-37kw

Giá: Liên hệ >>   Giá: Liên hệ >>    Giá: Liên hệ >>   Giá: Liên hệ >>    Giá: Liên hệ >>   
Hàng có sẵnHàng có sẵnHàng có sẵn Hàng có sẵnHàng có sẵn